Výkladový slovník pojmů filozofie a sociologie vizuálního umění

Výkladový slovník pojmů filozofie a sociologie vizuálního umění (slabikář)22.12.2013

(Průběžně doplňováno.)

Abjekce
Alienace
Alokace
Anestetika
Anomie
Antiumění
Apropriace
Art brut
Artworld
Asambláž
Aura
Autonomie
Avantgarda
Brikoláž
Dekonstrukce
Deteritorializace
Deviace
Diference
Diferenciace
Disipace
Diskurz
Distance a angažovanost
Dočasná autonomní zóna
Environment
Festivita
Fetiš
Fyzická estetika
Gatekeeper
Graffiti
Habitus
Happening
Hypertext
Hyperrealismus
Chaosmos
Charisma
Ideální typ
Indeterminismus
Inovace
Instituce
Institucionální teorie umění
Institucionální kritika
Intervence
Jednání
Kapitál
Kitschmensch
Koherence
Komodifikace
Koncept/Konceptualismus
Konsekrace
Konvence
Konzumpce
Kýč
Metakritika
Mimesis
Mizení/Estetika mizení
Modernismus/Modernita
Mřížka
Narace/Narativnost
Neumění
Nomádství
Nová senzibilita
Odcizení
Opera aperta
Optické nevědomí
Otevřené dílo
Outsider art
Participace
Performance
Plateau
Poetický terorismus
Pole umění
Pornografie
Postmodernismus
Postrukturalismus
Pozornost
Produkce umění
Rám/Rámec
Repetice
Reputace
Rezistence
Rizom
Ruptura
Significant form
Simulace/Simulakrum
Site
Situace/Situacionismus
Smrt autora
Sociální dějiny umění
Společnost spektáklu
Status
Strukturalismus
Svět umění
TAZ
Technické obrazy
Technoimaginace
Text
Totální umění
Transavantgarda
Transgrese
Typologie producenta
Umění jako kultura
Virtuálno/Virtuální realita
Významová forma
Vznešeno