Seznam studentů

Seznam studentů         1.5.2012

(BcA. | bakalářské studium)
Petr Nápravník (I) — petrnapravnik[x]post.com
Marek Drážďák (I) — chcipnete[x]centrum.cz
Tomáš Lorenc (I) — tolor[x]seznam.cz
Laura Trenčanská (II, stáž na FAMU) — laura.trencanska[x]gmail.com
Monika Rygálová (II) — monika.rygalova[x]gmail.com
Jiří Elíša Slovák (II) — jirielisha[x]gmail.com
Martin Dlabaja (III) — martin.dlabaja[x]gmail.com — wwwpráce on-line
Fátima Khaledová (III) — fa.cielrose[x]gmail.com — práce on-line
Vojtěch Vlček (III) — vv93[x]seznam.cz — práce on-line
Dana Dvořáková (IV) — dananax[x]seznam.cz — práce on-line
Tomáš Moravanský (IV) — tomasmoravansky[x]yahoo.com — wwwpráce on-line

(MgA. | magisterské studium)
Klára Švachulová (I) — steflik16[x]seznam.cz
Martin Vrba (I) — vrbamartin87[x]gmail.com
Apolena Rychlíková (I) — apolenarychlikova[x]gmail.com
Martina Růžičková (I) — janeexistujem[x]gmail.com — práce on-line
Martin Cáb (I) — martin.cab[x]email.cz — práce on-line
Šimon Kadlčák (I) — shymoon.wres[x]seznam.cz — wwwpráce on-line
Tomáš Petřík (II) — tomaspe3k[x]gmail.com
Vojtěch Maša (II) — kdosebojinebomiluje[x]vojtechmasa.com — wwwpráce on-line
Matúš Baluch (II) — xvbaluchm[x]ffa.vutbr.cz — wwwpráce on-line

(Ph.D. | doktorské studium)
Monika Fryčová (ukončeno; téma: duchovní identita v umění – umělec jako etnograf) — wwwpráce on-line
Jan Šrámek (přerušeno; téma: čs. ilustrace 60. let 20. st. a její vliv na identitu současných čs. autorů) — práce on-line
Petr Dub (obhájeno; téma: současný jazykový diskurz ve veřejném prostoru) — dizertační práce (PDF)

(stážisté 2015/2016, zimní semestr)
Yu-Jung (stáž FREEMOVER, Tchaj-wan) — zephanchan[x]gmail.com
Clare Hutchison (stáž ERASMUS, Dundee) — chutchison[x]dundee.cic.uk
Matěj Pavlík (III, stáž z UMPRUM) — uchomusipric[x]gmail.com

(stážisté 2014/2015, letní semestr)
Samuel Šrom (II, stáž z AS2)
Petr „Markéta“ Dočkal (III, stáž z ENV)
Cemal Yigit (stáž ERASMUS)

(stážisté 2014/2015, zimní semestr)
Aneta Veselá (II, stáž z JAMU)
Petra Daneková (II, stáž z AMU)
Petr „Markéta“ Dočkal (III, stáž z ENV)
Cemal Yigit (stáž ERASMUS)

(stážisté 2013/2014, letní semestr)
Jesús Manuel Martín Gil (stáž ERASMUS)
Alexandra Lienhardt (stáž ERASMUS)
Michal Rapant (II, stáž z AM1) — mitchi313[x]seznam.cz
Dana Dvořáková (II, stáž z AMU) — dananax[x]seznam.cz
Kateřina Rálišová (II, stáž z Plzně) – kata.ralisova[x]email.cz
Martina Veverková (III, stáž z UJEP) — marta.veverkova[x]seznam.cz

(stážisté 2013/2014, zimní semestr)
Aneta Willertová (II, stáž z ENV) — rybismrt[x]gmail.com
Michal Rapant (II, stáž z AM1) — mitchi313[x]seznam.cz
Dana Dvořáková (II, stáž z AMU) — dananax[x]seznam.cz

(stážisté 2012/2013)
Tomáš Panáčik Moravanský (III, stáž z AVI) — tomasmoravansky[x]yahoo.com
Martina Veverková (III, stáž z UJEP) — marta.veverkova[x]seznam.cz

(stážisté 2011/2012)
Tomáš Panáčik Moravanský (II, stáž z AVI) — tomasmoravansky[x]yahoo.com
Alexandra Kytková (III, stáž z AVI) — alexandra.kytkova[x]gmail.com
Petra Pechánková (V, stáž z AVI) — petra.pechankova[x]gmail.com
Roman Přikryl (V, stáž z AVI) — rmnprkrl[x]gmail.com

(stážisté 2008–2011)
Martin Helán (IV, stáž z AM2) — martinhelan[x]gmail.com
Andrei Shulha (IV, stáž z APE) — a.shulha[x]seznam.cz
Ondřej Horák (III, stáž z ENV) — odhorakuondrej[x]centrum.cz
Romana Hrdličková (IV, stáž z AM2) — romca.hrdlickova[x]seznam.cz
Vojtěch Fröhlich (III, stáž z AVU Praha, Škola konceptuální tvorby) — vojtech.frohlich[x]gmail.com
Benjamin Schaefer (III, stáž z Kunsthochschule Mainz) — benji.schaefer[x]web.de
Lenka Svobodová (III, stáž z Kunsthochschule Mainz) — lenkasvobodova[x]volny.cz
Peter Berko (V, stáž z VŠVU Bratislava, Ateliér Ø fotografii) — berowsky[x]gmail.com
Samuel Paučo (III, stáž z AM2) — samuel.pauco[x]seznam.cz — práce on-line
Marek Bureš (III, stáž z VŠUP, Ateliér intermediální konfrontace) — lakrimator[x]volny.cz — práce on-line
Petr Kachtík (III, stáž z AVI) — kachtikpetr[x]centrum.cz — práce on-line
Kateřina Horáčková (III, stáž z ATD) — xvhorackova[x]ffa.vutbr.cz — práce on-line
Marek Číhal (IV, přestup na AVU Praha) — marek.cihal[x]centrum.cz — wwwpráce on-line
Jiří Paška (V, přerušeno) — xvpaska[x]ffa.vutbr.cz — wwwpráce on-line