Anotace ateliéru

Anotace ateliéru         1.1.2008
Dobrou noc! Tam, kde lišky dávají dobrou noc.
Ateliér intermédií se zabývá interaktivní strukturou komunikace za použití všech dostupných i nedostupných prostředků. Studenti se učí umění kresby, malby, videa, hudby, fotografie a dalším, včetně umění myslet. Absolvent plynně ovládá současný jazykový diskurz a je schopen prezentace své práce na nejvyšší úrovni jemu dostupné.
PS: V hodině smrti si vzpomeneš.
PS2: A nebo nevzpomeneš.

Ateliér intermédií (akredit. obor výtvarné umění – konceptuální tendence)
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
Údolní 19, 602 00 Brno, Česká republika (mapa)

Program ateliéru: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/program-atelieru
Intermédia = Gotika 1 = Baroko 3

Vedoucí: Václav Stratil, asistent: Filip Cenek
Konzultační hodiny: středa 14:00–18:00, místnost č. 316 (Údolní 19, Brno)
Interní ateliérové fórum: diskuze_intermedia[x]ffa.vutbr.cz

Kontakt: intermedia[x]ffa.vutbr.cz
54114_ 6532 (kabinet vedoucího), 777_ 744_ 790 (asistent)
Web: http://intermedia.ffa.vutbr.cz