Oznámení o změně názvu ateliéru (Ateliér gotiky)

Oznámení o změně názvu ateliéru (Ateliér gotiky)         15.6.2011

Ateliér intermédií se jednohlasně rozhodl přejmenovat se na Ateliér gotiky 1. K tomuto rozhodnutí jsme dospěli po výrazných diskuzích a mnohovrstevnatých zkušenostech. Výrazným posunem v práci ateliéru bylo klauzurní zadání Meč. Ateliér pracuje již delší dobu s duchovním gotickým klimatem a navazuje tím na nejlepší svobodné zednářské tradice. Považujeme, ve smyslu jazykového diskurzu, tento duchovní kód jako základní. Chceme pracovat s přesahem do nového reentropického poetického principu. Rovněž nás zajímá demoderna jako současný jazyk umění. Jazyk životadárného humoru – princip aktivní askeze.

Ateliér intermédií, v Brně 15/6_ 2011, Václav Stratil v. r.

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/program-atelieru
http://intermedia.ffa.vutbr.cz/atelier-gotika-1