Filip Cenek

Filip Cenek         1.1.2008

Vyučený promítač. Po sportovní škole a všeobecném gymnáziu v Jeseníku absolvoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně (FaVU), Ateliér video Keiko Sei. Na škole zůstal jako pedagog, kde od roku 2003 vyučuje předměty spojené s produkcí a recepcí pohyblivých obrazů. Od roku 2008 působí jako odborný asistent v Ateliéru intermédií Václava Stratila, současně je vedoucím Kabinetu audiovizuálních technologií FaVU. V 90. letech se zabýval teorií a praxí nelineárních příběhů a narací v digitálním prostředí (zejm. paradoxem spojení „interaktivní příběh“), od roku 1998 se v různých spolupracích věnuje animaci a živému obrazu (především ve vztahu k neostrosti, nečitelnosti a chybění jako tvořivému potenciálu). Za práce v oblasti vizuálních médií obdržel v roce 2004 Vývojový grant Tranzit. V roce 2006 vyšel u dánsko-amerického vydavatelství Errant Bodies, zaměřeného na současnou experimentální hudbu a její přesahy do výtvarného umění, DVD-Video disk Carpets Curtains, dokumentující koncertní spolupráci s architektem a hudebníkem Ivanem Palackým. Během postgraduálního pobytu v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze se věnoval (pod pseudonymem VJ Věra Lukášová) aktualitě obrazu a tvorbě improvizovaných re-editů z nalezených fotografií a zvuků, směřující ke specifické audiovizuální revizi vzpomínání a imaginarity (živé kino). Za práce získal Cenu Josefa Hlávky (Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových). Byl spoluorganizátorem brněnského festivalu New New! (2006–2010) a jedním z kurátorů sekce Theatre Optique studentského Fresh Film Festu (2007–2011). V roce 2006 spoluzaložil elektronickou A/V skupinu Midi Lidi, ve které se do léta 2010 společně s Janem Šrámkem a Magdalenou Hrubou podílel na její vizuální podobě (VJ projekce, obaly desek, klipy). Je zastoupen ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze, Fonds régional d’art contemporain de Lorraine (sbírka FRAC), ve sbírkách Muzea města Brna, Moravské galerie v Brně a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Sbírce Marek a v několika zahraničních mediatékách. Občasně se prezentuje na výstavách současného umění a festivalech u nás i v zahraničí (Centre Pompidou v Paříži, EMAF v Osnabrucku, NIVAF v Naganu, Parker's Box v New Yorku, Metrónom v Barceloně, TransFusion v Hamburku, SPOR v Aarhus, L'immagine leggera v Palermu ad.). Spoluinicioval vznik kolektivu Fiume, volně sdružující studenty a absolventy FaVU, pod jehož značkou připravili desítku kurátorských pásem videí a výstav, živých hudebně-obrazových performancí pro české a slovenské festivaly, i několik DVD-Video disků a publikací (např. Venkovské příběhy, Balika, Ztracená perspektiva).

 English   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/filip-cenek-english
 Práce on-line   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/view/4
 Posudky (vedení a oponentury, .pdf)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/posudky
 Videa 2007/2008 (výběr, 30 min.)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/blackout-tma-venku
 Kontakt   filip[x]ffa.vutbr.cz | icq: jesenik | skype: jesenik1976 | +420 _777 _744 _790 | +420 _541 _146 _534 
 Curriculum vitae (.rtf)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/cenek_cv.rtf
 Blažíček, M.: Rozumění na půl slova (10/2009)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/reading-method
 Mazanec, M.: Dvojí pohled (10/2011)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/mm-text-katalog
 Pospiszyl, T.: Minulost v přímém přenosu (05/2002)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/po-atentatu-3-fragmenty
 Langer, R.: Zdvojení synekdochy. Obraz textu a obraz obrazu (10/2011)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/bez-nazvu-g207-vsup
 Císař, K.: Umění ztrácet (03/2010)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/umeni-ztracet-karel-cisar
 Zálešák, J.: Brněnská scéna? (01/2012)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/Zalesak_Brnenska_scena_s_otaznikem.doc
 Mazanec, M.: Galerie Labyrint 63: Filip Cenek (01/2013)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/revue-labyrint-art-of-forgetting-intervie...
 Rozhovor s Markétou Starou pro Flash Art (11/2011)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/minirozhovor-stara-cenek
 Rozhovor s Martinem Mazancem pro Art+Antiques (09/2011)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/minirozhovor-mazanec-cenek
 Rozhovor s Marikou Kupkovou pro Rewind (10/2011)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/kupkova-cenek-rewind
 Člověk vidí hlavně to, co už zná nebo tuší. Rozhovor k výstavě CJCH – finále (11/2011)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/rozhovor-denik-rovnost
 Rozhovor k výstavě Sochy v ulicích. Stav věcí (06/2011)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/sochy-v-ulicich-kino-rozhovor
 Rozhovor k výstavě Dobré zprávy. Slabikář (12/2004)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/slabikar-rozhovor
 Rozhovor k výstavě Objekt animace. Třetí smysl (10/2009)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/objekt-animace-rozhovor
 Něco o VJingu, rozhovor (12/2009)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/rozhovor-vjing-vj-vera-lukasova
 Anketa Cinepuru (01/2006)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/anketa-cinepur
 Interview with VJ Věra Lukášová (02/2008)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/interview-vjing-vera-lukasova
 Rozhovor s Petrem Brožkou (05/2016)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/pohlednice-rozhovor-s-petrem-brozkou
 Sei, K.: Lotus3 a Solaris (06/2002)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/lotus3-a-solaris
 Pokorný, M.: O FC (08/2004)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/o-fc-marek-pokorny
 Mazanec, M.: Animace filmu (12/2009)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/aliscafo-live-re-edit
 Langer, R.: FC, Artlist (9/2013)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/fc-artlist-text-radim-langer
 Cseres, J.: Rozjímání nad koberci a záclonami (08/2006)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/koberce-zaclony-cseres
 Koberce, záclony (2003–2011). Poznámky k zacházení s fotografiemi   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/cc-schema-bkc.pdf
 O čáře a intuici, dotazník (12/2007)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/interview-automaticka-cara
 Seqns. Poznámky k interaktivnímu vyprávění (1998/1999)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/seqns-text
 Poznámky k fragmentům Po Atentátu (04/1998)   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/after-the-assassination-text

Key words: Filip Cenek, VJ Věra Lukášová