Jindřich Chalupecký Award – Final 2011 (DOX)

Jindřich Chalupecký Award – Final 2011 (DOX)Filip Cenek        3.11.2011

The finalists of Jindřich Chalupecký Award 2011 | Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého 2011
4. 11. 2011 – 15. 1. 2012; DOX Centre for Contemporary Art, Poupětova 1, Prague-Holešovice
http://www.dox.cz/en/exhibition?69

Exhibition of the finalists of JCH Award 2011 Filip Cenek, Dominik Lang, Pavel Sterec, Marek Ther and Jiří Thýn will be held at DOX. In their collective exhibition, they present conceptual art, the moving image and photography in case of two installations. Dominik Lang presents a space construction enabling the visitors to look into the background of art production. Jiří Thýn focuses on the abstract level of photography, reflecting and exploring photography as a medium in his installation. Filip Cenek presents two-channel slide projection in black box mediating narrative modes that are not defined merely chronologically but are created using other codes, which break down the conventions of how we perceive time and our place within it. Pavel Sterec uses a stalagmite and a meteorite borrowed from the National Museum in his installation related to two happenings; the “living library” with scientists in the Koněprusy Caves and speed dating in a Prague astronomical observatory. Mark Ther, who has been dealing with video art on a long-term basis, focusing primarily on the theme of human identity, presents a video story of lost children of eighty years ago. The exhibition architect is Zbyněk Baladrán, multiple finalist of the JCH Award. — (press release)

Výstava letošních finalistů CJCH Filipa Cenka, Dominika Langa, Pavla Sterce, Marka Thera a Jiřího Thýna se opět uskuteční v Centru současného umění DOX. V rámci společné výstavy se prezentují konceptuálním uměním, pohyblivým obrazem a dvě instalace využijí fotografii. Dominik Lang se prezentuje prostorovou konstrukcí, která divákovi umožňuje nahlédnout do zázemí umělecké tvorby. Jiří Thýn se zaměřuje na abstraktní rovinu fotografie a ve své instalaci reflektuje a zkoumá fotografii jako médium. Filip Cenek se představuje vícekanálovou diaprojekcí, která zprostředkovává druhy vyprávění, v nichž sled událostí není určován jen chronologickým pořadím, ale je tvořen pomocí jiných klíčů, jež nabourávají naše konvence chápání času a našeho místa v něm. Pavel Sterec si pro svou instalaci zapůjčil z Národního muzea stalagmit a meteorit, k nimž se vztahují dva happeningy – tzv. živá knihovna s vědci v Koněpruských jeskyních a speed dating, neboli rychlé rande naslepo v prostorách jedné pražské hvězdárny. Mark Ther se dlouhodobě věnuje videoartu, především tématům lidské identity, pro výstavu připravil video, jehož jádrem je příběh o ztracených dětech, který se odehrál před osmdesáti lety. Architektem výstavy je Zbyněk Baladrán, jenž byl sám několikrát mezi finalisty CJCH. — (tisková zpráva)