Blackout – tma venku, pásmo (LFŠ Uherské Hradiště)

Blackout – tma venku, pásmo (LFŠ Uherské Hradiště)Filip Cenek        1.8.2008

Blackout – tma venku. Pásmo pohyblivých obrázků (● Nov v Míru), 30 min., 2007/2008;
34. Letní filmová škola v Uherském Hradišti, Kino Mír, pátek 1. srpna 2008 od 17 hodin;
společně s Jiřím Havlíčkem (1), Magdalenou Hrubou (2), Terezou Sochorovou (6),
Ivanem Palackým (5, 7) a dalšími.

Pohyblivé obrázky beze slov; „text“, který se rozpadá. Pásmo krátkých animací s mnoha políčky a delších videí
beze střihu o mezních hodnotách obrazového prostředí, srozumitelnosti, blátě, paměti a vzpomínání.
Klíčová slova: zatmění, slunce, L. – (Peace!) – Tracklist: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/blackout-pasmo.rtf.

Moving images without words, a "text" which falls apart. A series of short animations with many frames and longer
uncut videos about the limit values of the pictorial environment, understandability, mud, dissolve, memory and recollecting.
Key word: blackout.