Anestetika

Anestetika (slabikář)1.2.2009

Anestetika (něm. Anästhetik); pojem, který na konci 80. let minulého století vnesl do estetického diskurzu (►) Wolfgang Welsch (nar. 1946), aby jím označil stav necitlivosti na fyzické i duchovní úrovni. Název odvodil od dvojznačného řeckého výrazu aisthesis, vztahujícího se rovněž na smyslové i kognitivní vnímání. Welsch chtěl svým pojmem akcentovat smyslový, pocitový aspekt lidského vnímání, jenž tradiční estetika většinou odsouvala do pozadí anebo zcela ignorovala. Zavedením komplementární opozice „estetika – anestetika” přímo reagoval jednak na pohyby, k nímž došlo v uměleckém a estetickém myšlení, a jednak na stylizované proměny ve společenských vztazích, životním prostředí a mediálním prostoru, výsledkem čehož je současný stav unifikace, globalizace, relativizace a anestetizace na všech úrovních. Welsch uchopil oba fenomény ambivalentně a situoval jejich dualitu do širších historicko-filozofických kontextů: zatímco metafyzika podle něj preferovala anestetiku a moderna estetiku, postmoderna (►) slučuje oba v minulosti polarizované aspekty do komplexnějšího pojmu. Moderní (►) umění v úsilí vyhnout se totální anestézii aktivizovalo alternativní způsoby vnímání prostřednictvím radikálního rozchodu s estetickým, líbivým a krásným, čímž připravilo pozici pro organické sjednocení estetiky a anestetiky v postmoderní (►) epoše.

Ilustrace:
Anestetická sekvence z filmu Alejandra Jodorowského The Holy Mountain (Svatá hora, 1973).

Doplňující informace:
Welsch, Wolfgang: Estetické myslenie. Archa, Bratislava 1993. (přel. Ladislav Kiczko)