Významová forma

Významová forma (slabikář)1.2.2009

Významová forma (angl. significant form); pojem, na němž Clive Bell (1881 – 1964) postavil svou obhajobu moderního post-impresionistického způsobu výtvarné reprezentace. Uvedl jej v knize Art (Umění, 1914), kde z významové formy učinil společnou vlastnost pro všechny výtvarné díla a jediné kritérium jejich odlišení od neuměleckých objektů. Bellovo vymezení významové formy sehrálo důležitou úlohu při konstituování formalistické estetiky, protože ji vymezil jako sestavu a kombinaci formálních aspektů výtvarného díla – linií a barev – jež stimuluje v divákovi estetickou reakci. Jelikož bere v úvahu jenom viditelné aspekty výtvarného díla a umělcův záměr a kontextové vazby nechává nepovšimnuty, nelze jej uplatňovat na pozdější vývojové typy výtvarné reprezentace. Nicméně, Bellův pojem převzali i další zastánci výtvarného formalismu a později jej rozpracovala zejména Susanne K. Langerová (1895 – 1985), která jej pojednala s přesvědčivější argumentací a učinila z něj klíčový problém své estetiky, založené na expresivním symbolismu. V koncepci Langerové je významová forma podstatou každého umění, nejhlubším principem společným pro všechny umělecké druhy. Je výsledkem artikulace našeho cítění. Umělecké díla jsou významové formy, pracují však s nediskursivními, implicitními symboly a tudíž s nekonvenčními významy.

Doplňující informace:
Bell, Clive: Art. Capricorn Books, New York 1958.
Langer, Susanne K.: Philosophy in a New Key. A Study in the Symbolism of Reason, Rite, and Art. Harvard University Press, Cambridge/Londýn 1993.
Langer, Susanne K.: Feeling and Form. A Theory of Art Developed from Philosophy in a New Key. Charles Scribner’s Sons, New York 1953.
Langerová, Susanne K.: O významovosti v hudbe. Genéza umeleckého zmyslu. Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu, Bratislava 1998. (přel. Jozef Cseres)