Carpets Curtains – trailer (Artus Stúdió)

Carpets Curtains – trailer (Artus Stúdió)Filip Cenek        28.5.2010

Friday, May 25th 2010, 20:30; Artus Contemporary Arts Studio, Sztregova utca 7, Budapest
Concert: Carpets Curtains (Ivan Palacký & Filip Cenek aka VJ Věra Lukášová), 30–40 mins;
Live performance of sound experimentation with improvised images succession accompaniment;
Relative (Cross)Hearings Festival / Relatív (Át)Hallások Kortárs Zenei Találkozó: Zeromoon Nights

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/aliscafo-live-re-edit, http://intermedia.ffa.vutbr.cz/carpets-curtains

“Sometimes I startle myself and do it in such a way as if I started speaking from the middle of a sentence, like when I find out who I am in the morning because I recall that I went to bed before. I feel simply, I trust the twilight, silence, one or two things put aside that have not got swept away. It is not the end yet. Evening draught moved the curtain calmly and showed me something that trickles, something that creases, slightly propelled by sound, and to find a story in it (a way to leave out all accidental) means a step to the side. Black places remain black so that we can see that looking into darkness is different from closing one’s eyes. (…) Sometimes I'm startled and do it in such a way as if I was a cinema ticket, torn to pieces.” — VJ Věra Lukášová, 2005

„Někdy se překvapím a udělám to tak, jako bych začala mluvit uprostřed věty; jako když ráno zjistím, kdo jsem, protože si vzpomenu, že jsem šla včera spát. Cítím se jednoduše, důvěřuji šeru, tichu, jedné nebo dvěma odloženým věcem, které se nezametly pod koberec. Ještě není konec. Večer průvan klidně pohnul záclonou a ukázal mi cosi, co zlehka popostrkované zvukem stéká, muchlá se, a hledat v tom příběh (způsob, jak vynechat všechno nahodilé) znamená krok stranou. Černá místa zůstávají černými, abychom viděli, že dívat se do tmy je něco jiného, než zavřít oči. (…) Někdy se překvapím a udělám to tak, jako bych byla roztrhaným lístkem do kina.“ — VJ Věra Lukášová, 2005

Relative (Cross)Hearings - Contemporary Music Meeting. Artus Studio is hosting Relative (Cross)Hearings for the third time this year. The festival is an autonomous cultural territory that represents the work of the most up-to date musical experiences, specific musical pieces, minimalism, a conceptual attitude and the creative application of new media. Besorolás Alatt (H/SK), Ivan Palacký & Filip Cenek (CZ), Wouter Jaspers – Frans de Waard (NL), Orrect LiveAct (H) / Don't Eat Group feat. Ahad & Christian Skjødt (H/DK), Thanos Chrysakis – Oli Mayne – Jerry Wigens (UK), Rinus van Alebeek (D/NL), Desert Chaos (H).