(Textová abstrakce)

(Textová abstrakce)Václav Stratil        15.1.2008
| Image 2 of 4 |
stratil_abstrakce_01.jpg

Další textové abstrakce viz http://intermedia.ffa.vutbr.cz/poeticky-post-entropicky-princip.