Shanghai (live, excerpt)

Shanghai (live, excerpt)Filip Cenek        10.4.2003

Shanghai. Real-time image manipulation in interaction with sound. 14:40 min., April 10th, 2003. Sound: Ivan Palacký.
(A 15 second shot slowed down to play over 15 minutes; without editing or post-production, taking advantage of a software error.)

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/carpets-curtains

(…) Cenek's intimacy, along with his gentle humor offers something that is not so substantive. That which is important must, in the end, play itself out or have been played out in a completely different place. It is as if we were forced to observe a seam being sewn, its progress, its artificiality or lack thereof, without being present to find out whether it concerns a patch, a perfect joint between two pieces of cloth or merely a patchwork of rags. – Are we at all interested? — Marek Pokorný, August 2004


(…) Cenkova intimita s velmi jemným humorem nabízí něco, co není až tak podstatné. To důležité se nakonec nutně odehrává či odehrálo někde úplně jinde. Jako bychom byli uchváceni pozorováním švu, jeho průběhem, umělostí či neumělostí, aniž bychom byli s to zjistit, zda jde o záplatu, perfektní spoj mezi dvěma díly oděvu či pouze o sešité hadříky. – Zajímá nás to vůbec? — Marek Pokorný, srpen 2004


Shanghai je jedno z improvizovaných videí, které zaznamenal Filip Cenek ve spolupráci s hudebníkem Ivanem Palackým (duo Koberce, záclony). Jedná se o fragment z delší improvizace založené na mírné manipulaci s jedním krátkým záběrem na akvarijní rybky před oknem. Samotný záběr je komponovaný v bohatě strukturovaných plánech mezi interiérem a průhledem do města. Postupně jsme provázeni mezi pohybem vně a uvnitř, avšak znejistění pokračuje deformacemi videa (syntezátor Rutt-Etra a Slit-Scan efekt). Po vyčerpání vizuální hry mezi prostorovými plány tak v určitý okamžik Cenek přidává samotnou plochu obrazu. Ta se prolamuje do prostoru a stává se součástní prostorové kompozice. — Martin Blažíček