Jak se zachovat, když tě pozvou (dokumentace výstavy)

Jak se zachovat, když tě pozvou (dokumentace výstavy)Václav Stratil        11.9.2008
| Image 1 of 14 |

Fotografie z výstavy Jak se zachovat, když tě pozvou. Galerie Brno, 11. 9. – 10. 10. 2008.
Kurátorský text Jiřího Ptáčka viz http://intermedia.ffa.vutbr.cz/jak-se-zachovat-kdyz-te-pozvou.
Viz také http://intermedia.ffa.vutbr.cz/delam-do-novin.