Laura U. Marks: Elektrony mají paměť | How Electrons Remember (KGVU Zlín)

Laura U. Marks: Elektrony mají paměť | How Electrons Remember (KGVU Zlín)Filip Cenek        29.9.2009

Doprovodná publikace k výstavě Objekt animace. Třetí smysl (Dům umění ve Zlíně, 2009) s textem Laury U. Marks Elektrony mají paměť (1999), který poprvé vychází v českém překladu, k dostání v Ateliéru intermédia (intermedia[x]ffa.vutbr.cz). Paperback, 64 str., cena 40 Kč, ISBN 978-80-85052-82-4.

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/objekt-animace-treti-smysl-zlin?slide=3