Dobrý pastýř (Galerie U Dobrého pastýře)

Dobrý pastýř (Galerie U Dobrého pastýře)Václav Stratil        6.10.2009
Dobrý pastýř (Galerie U Dobrého pastýře)

Václav Stratil: Dobrý pastýř. 7. října – 6. listopadu 2009;
Galerie U Dobrého pastýře, Brněnské kulturní centrum, Radnická 4;
vernisáž v úterý 6. října 2009 v 18 hodin. Kurátor Jiří Ptáček.

Dokumentace výstavy: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/dobry-pastyr-cyklus

V posledních letech vytváří Václav Stratil série prací, které mnohovrstevnatě odkazují k jeho osobní minulosti, vlastní předchozí práci, ale i širšímu kontextu současného umění a kultury. Jeho základní strategií je dlouhodobé vytváření fiktivních mytologií pro jednotlivé série nebo výstavy, jejichž je obvykle hlavní postavou. Tak je tomu i v případě výstavy Dobrý pastýř. Na transpozici názvu galerie do symbolické roviny zakládá Václav Stratil poetickou identitu vlastní autority a učitele. Předkládá textové kresby s latinskou gramatikou a dává jednoduché matematické úlohy (http://intermedia.ffa.vutbr.cz/pedagogicke-listy-316?slide=2), dohlíží na nás z nových autoportrétů. Reflektuje tím vlastní pedagogické působení a v dalším plánu také osobnost svého otce, profesora latiny, jehož učební pomůcky Stratil interpretuje. Textové a numerické kresby z výstavy Dobrý pastýř rovněž prohlubují autorovo hlavní téma: intuitivní nakládání s různými typy informačních kódů, které přeskládává do nových významových a vizuálních rovin. — Jiří Ptáček (kurátor výstavy)