Koberce, záclony – fotografie z výstavy (Galerie U Dobrého pastýře)

Koberce, záclony – fotografie z výstavy (Galerie U Dobrého pastýře)Filip Cenek        12.4.2011

Info, pozvánka: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/koberce-zaclony-bkc   (link)
Plánek, soupis prací, poznámky: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/cc-schema-bkc.pdf   (PDF)
A/V ukázky: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/cc-samples-bkc   (link)
Key words: 35mm slide projection, diaprojekce, polyekrán
(foto archiv autorů | foto Michaely Dvořákové viz http://galerie-tic.cz/2011/04/koberce-zaclony)