Ani nevím (Blackout 1/3)

Ani nevím (Blackout 1/3)Filip Cenek        22.4.2008

Galerie G99, Dům umění města Brna, 23/4 – 8/6 2008

Filip Cenek, Jiří Havlíček: Blackout
1. Ani nevím (video, 2 min., 2008)
2. Blackout (animace, 20 vt., 2008)
3. Předtím, než jela po chodníku, kdyby se dívala vlevo (model, 2008)

Foto instalace v Galerii G99: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/blackout?slide=6
Foto instalace v Domě U Kamenného zvonu: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/zvon-2008-bienale
Informace: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/blackout

(...) Filip Cenek, Jiří Havlíček a Magdalena Hrubá ve společné instalaci Blackout tematizovali podmínky konstrukce historické paměti. Video Ani nevím (2008), v němž je scéna holčičky jedoucí na skateboardu přerušena nelineárním střihem s nočním záběrem z téhož místa, je v instalaci doplněno nástěnnou malbou Lonely Jukebox (2008) a animací Blackout+ (2008). Ta vznikla manipulací obalu desky Killers od Iron Maiden. Nejprve z obalu byla digitálně odstraněna ústřední postava maskota skupiny Eddieho a zbylé pozadí domů – ne nepodobných těm z animace Solaris (2003) – bylo přehlédnuto jedním diagonálním záběrem, směřujícím od úpatí budov k lampě pouličního osvětlení. — Karel Císař (in: Věci, o kterých s nikým nemluvím, Agite/Fra, 2010)