č. 316 — 20. 2. anno Domini 2008

č. 316 — 20. 2. anno Domini 2008Petra Hermanová        21.2.2008

Středa, ach středa...

_urobimeprezenčku: je tu Václav Stratil, Filip Cenek, Samuel Paučo (stáž), Jirka Paška, Petra Hermanová a nově přijatý student Pavel Richtr; pozdě přišla Teri Varhol a Zuzana Musilová; dále Lenka Kosohorská (veselá). Ještě později přišla Jana Bernartová a Kolouch (objevil se velmi pozdě a zmizel příliš brzy). No a taky Martin Jabůrek, který přinesl obrázky, takže nevadí, že přišel nejpozději. (Úplně nejpozději přišel Dan Dřímal a taky donesl obrázky.)
__účastnaschůzkách: stanovuje se povinnou, neboť kdo nesplní přísně tajný limit docházky, nedostane zápočet ni materiální zabezpečení pro práci.
___naprogramudále: esi sme usnášeníschopní - ano; tím je myšleno, že vymyslíme název výstavy. Dlouho se nemůžeme se shodnout na názvu, zato přišla Barbora Chlastáková od mainerů, Denisa Belzová a Tereza Rullerová. Přišel i Petr Lysáček, slečna Jituš se psem v oblečku a pan Igor, jestli to byl Igor, jenž přinesl láhev s čirou tekutinou (zmizela dříve než Kolouch).
V tuto chvíli presence ztrácí smysl, neboť se v ateliéru nakupila spousta lidí (zřejmě u příležitosti miniverni obrazů Martina Jabůrka, zahájena V. Stratilem) a tahle kvantiliarda se dále množila a ploužila intermediálním nepořádkem v ateliéru, takže nakonec u nás bylo jedním dechem teplo a druhým dechem kouřmo. Odsud se masa masa přesunula do auly na verni ostravských studentů.
____jejasno: výstava ve Valašském Meziříčí se bude jmenovat

Pro tvé modré oči.

zapis-316