Životopis (Sputnik Editions)

Životopis (Sputnik Editions)Václav Stratil        3.6.2012

Václav Stratil: Životopis. Doprovodná publikace výstavy Neometachaos – neometatelepathy, AMT project, Bratislava.
Vydalo Sputnik Editions. Texty V. S., Jiří Ptáček. Koncepce a grafická úprava Fiume Std. Náklad 1000 výtisků.
Paperback, 48 stran. ISBN 978-80-970894-0-5. K dostání v Ateliéru intermédií nebo na www.sputnikeditions.com.