Veverka

VeverkaFilip Cenek        14.1.2004

Veverka. 1 min. (excerpt), January 14th, 2004.
Real-time image manipulation in interaction with sound. Sound: Ivan Palacký.
Without editing or post-production.

Excerpt from the opening concert of photographer Jiří Šigut's exhibition
“Records” at the Governor's Palace, Moravian Gallery, Brno, Czech Rep.
http://intermedia.ffa.vutbr.cz/carpets-curtains

Krátký fragment ze společné improvizace s hudebníkem Ivanem Palackým. Východiskem je v tomto případě záběr zasněžené krajiny, v souvislostech tvorby tohoto dua, nečekaně neklidný a rychle se měnící. Z abstraktní textury implodujících tvarů se po chvíli vynoří postava, avšak další imploze zdánlivě v obraze něco skrývají. Cenek pomocí proměn v textuře videa a efektu morfingu vytváří dojem prostorových chyb, absence částí obrazu, které jsou okolním prostorem zdánlivě maskovány a opětovně doplňovány. — Martin Blažíček