Shelter

ShelterMarie Hájková        4.6.2012

Marie Ester Hájková & Petr Šprincl: Shelter. HD video, 5:46 min., 2012

Součást klauzurní práce, letní semestr 2011/2012