Řeholní pacient | Monastic Patient

Řeholní pacient | Monastic PatientVáclav Stratil        1.2.1994
| Image 1 of 75 |

Řeholní pacient, fotoperformance, 1991–1994

S rozsáhlým cyklem Řeholním pacient se rodí Stratilův trvalý zájem o hru s vlastní podobou ve fotografii. Také poprvé využívá služeb veřejného fotoateliéru. Na černobílých snímcích defiluje v převlecích a s rekvizitami. Vytváří syrové obrazy duchovního vytržení, fyzické askeze i kontemplace, znevěrohodněné humorem a nezastíraným faktem, že jde o performance.

Monastic Patient, photo performance, 1991–1994

In an extensive cycle the Monastic Patient, Stratil's constant preoccupation with play with his own photographed image is rooted. What is more, it is his first use of public photo lab. In black and white pictures he parades disguised with props. He creates raw images of spiritual uproot, physical asceticism and contemplation, spuriously mocked by humor and unobliterating fact that this is all performance.