Psané kresby ad.

Psané kresby ad.Vojtěch Vlček        13.4.2013

20 x 30 cm (psané kresby) a 100 x 65 cm (spojovačky), kresby na papíře, 2012–2013
Viz také http://intermedia.ffa.vutbr.cz/rukopis-vojtech-vlcek