Plenér – „Mladí v partě“ (Valašské Meziříčí)

Plenér – „Mladí v partě“ (Valašské Meziříčí)         1.5.2008
| Image 1 of 2 |

1: Mladí v partě (zleva: Děda, Teri, Vojta, Vojta, Čeněk); 2: Polínko (uprostřed). Foto Kamzík.
Václav Stratil, Teri Varhol, Vojtěch Vaněk, Vojtěch Donát, Filip Cenek ad.; Foto Kamila Zemková