Aktualizace anotace Ph.D. studia

Aktualizace anotace Ph.D. studiaVáclav Stratil        24.1.2012

Téma: Duchovní identita současného umění jako veřejný prostor

Myslím si a dokonce považuji toto téma současného umění za zcela dominantní, zcela centrální. Rovněž se domnívám, že 21. století bude buď duchovní a nebo nebude vůbec. Principem tohoto mentálního prostoru je přece láska a ta je natolik široká, že si ji každý může aplikovat libovolně vysoko, hluboko, široce a jasně. Bůh je jediná objektivní realita a my můžeme být pouze subjektivně zbožní. Proto bych rád vedl své nové doktorandy k tomuto novému cíli jak v umění, tak v životě. Láska je láska a to platí bezezbytku na všech úrovních vždy a všude bez rozdílu času a bez rozdílu generačního. Myslím, že tato anotace je jednoduchá, čitelná, srozumitelná, moudrá a dělá dobře na duši. (V. S.)