Nic není víc sexy, než Camel se rtěnkou

Nic není víc sexy, než Camel se rtěnkouVáclav Stratil        1.6.2000
| Image 1 of 3 |

Nic není víc sexy, než Camel se rtěnkou. Fotografie, 2000

Cyklus barevných fotografií rozvádí téma cyklu Řeholní pacient. Rejstřík "duchovních převleků" a hra s osobností se v nich mění na důslednou hru s povrchem. Rozostřená, polymorfní identita se dostává do pokročilé fáze. Pojem podoba se dostává do polemiky s otevřenějším pojmem image.

Nothing is more Sexy than Camel with Lipstick. Photographs, 2000

Color photographs cycle develops the subject of the Monastic Patient. "Spiritual disguises" register and the play with personality changes here into a consistent playing with superficies. Blurred, polymorphic identity enters a highly sophisticated level. The notion of similarity gets into polemic with much vaguer notion of image.