Přátelský prostor – Lážo plážo (Galerie ad astra)

Přátelský prostor – Lážo plážo (Galerie ad astra)Václav Stratil        6.5.2009
| Image 9 of 9 |

Galerie ad astra (Zámek Kuřim) Vás zve na zahájení výstavy Václava Stratila Přátelský prostor (Lážo plážo)
ve středu 6. května od 17 do 19 hodin. Výstavu v 18 hodin zahájí doc. PhDr. Petr Speilmann, dr.h.c.
Otevřeno denně mimo pondělí 12–18 hodin. Výstava potrvá do 7. června 2009.

Fotodokumentaci výstavy viz http://intermedia.ffa.vutbr.cz/lazo-plazo.