Kresby: Mini (cyklus)

Kresby: Mini (cyklus)Václav Stratil        1.10.2006
| Image 1 of 54 |

Kresby, 2006

Souběžně s malbou vznikají od roku 2004 kresby. Zpočátku šlo o záznamy a rychlé črty, které byly uvolněným opakem pracného malování. Víc se v nich objevovaly sexuální náměty a kresebný automatismus. V roce 2006 se Václav Stratil zaměřil na náročnější řešení v intimním formátu, někdy hraničícím s minitaturou. Ke slovu se opět dostávají barevné tužky, které máme spojeny s kreslením v dětství. Tyto kresby lze včlenit do komplexu myšlení na obraz a na humor, s nímž Stratil chce porušovat konvenční představu o hodnotách v umění.

Drawings, 2006

Simultaneously with his paintings, Stratil has been creating drawings since 2004. Originally they were notes and quick sketches which were a relaxed contrast to the laborious painting. They contained sexual motifs and drawing automatism. In 2006 Vaclav Stratil concentrated on demanding solutions in intimate format, sometimes on the verge of miniatures. Color pencils, which we associate with our childhood drawing, come into play again. These drawings may be identified with the complex of thinking about image and humor, which Stratil uses to break the conventional interpretation of artistic values.