Kino | Cinema (palác Morava)

Kino | Cinema (palác Morava)Filip Cenek        11.6.2011
| Image 1 of 4 |

Kino | Cinema, 2011, instalace, velkoplošná HD projekce v prostorách bývalého kina Kapitol (Wiesnerův palác Morava) v Brně
Součást přehlídky Sochy v ulicích / Brno Art Open 2011. Stav věcí. 11/6 — 28/8 2011, Dům umění města Brna; kurátor Karel Císař

Info, pozvánka: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/sochy-v-ulicich-stav-veci
Rozhovor s kurátorem: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/sochy-v-ulicich-kino-rozhovor
Fotky v tiskové kvalitě zde (.zip)

Filip Cenek se prací Kino vrací do dnes již zrušeného kina Kapitol, kde před lety působil jako promítač. Kino sídlilo ve významném
modernistickém paláci Morava od architekta Arnošta Wiesnera. Cenkova filmová instalace navrací budově alespoň dočasně její původní
funkci a ukazuje, že veřejný prostor nemusí být nutně prostorem exteriérovým. (...) — Karel Císař


With his work entitled Cinema Filip Cenek returns to the new defunct Kapitol cinema, where he used to work as a projectionist.
The cinema was located in the important modernist Morava palace, designed by architect Arnošt Wiesner. Cenek's film installation
gives the building back, at least for a short time, its original function and shows that a public space need not of necessity
be an external space. (...) — Karel Císař


 Press release (EN)  http://www.dum-umeni.cz/uploads/sculpture_in_the_streets_2011.pdf