Jan Calábek: Věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků (MG v Brně)

Jan Calábek: Věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků (MG v Brně)Filip Cenek        27.5.2013

Jan Calábek: Věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků. 26/4/2013 — 28/7/2013
Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum (Respirium), Husova 14, Brno

kurátorka: Pavlína Vogelová, architektonické řešení: Filip Cenek, grafická úprava: Juraj Horváth
doprovodný program: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/videotime-38, publikace: https://www.namu.cz/item.php?item=242
recenze: http://www.artalk.cz/2013/07/17/jak-propojit-vedu-a-umeni

Výstava přibližuje osobnost Jana Calábka, brněnského profesora botaniky, ale především průkopníka vědecké kinematografie
světového významu. Nahlíží na časosběrný film jako vědeckou metodu výzkumu fyziologie rostlin z perspektivy experimentální
dimenze obrazových záznamů. S až minimalistickým filmovým přístupem se opírá o podstatu základních elementárních hodnot
života: tj. světlo, voda, pohyb, síla s primárním zaměřením na rostlinnou říši.