ISP – doktorandské studium

ISP – doktorandské studiumVáclav Stratil        25.9.2009

Individuální studijní plán: „Permanentní nárok na kontinuum visuální práce. Audiovisuální vstupy do ateliérové diskuse. Vstup do seminárního kolokvia. Permanentní ob denní promluvy o teoretické reflexi, visuální práce. Seminář pro semestr: přednášky na téma tajemství identity. Vrcholící příprava na praktickou a teoretickou práci. Diskuse. Veřejná prezentace.” (V. S., školitel)