Hermovo ucho (Dům umění města Brna)

Hermovo ucho (Dům umění města Brna)Filip Cenek        25.3.2009
Hermovo ucho (Dům umění města Brna)

Dům pánů z Kunštátu, včetně Galerie G99, Brno. Kurátor Jozef Cseres. Zahájení ve středu 25.3.2009 v 17 hodin,
viz http://www.mhf-brno.cz/enh. Výstava potrvá do 26.4.2009. Otevřeno denně mimo pondělí 10–18 hodin.

Tisková zpráva: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/tz_hermovo_ucho.pdf
Vystavující: Alessandro Bosetti, Filip CenekIvan Palacký, Nicolas Collins, Alvin Curran, Josef Daněk – Blahoslav Rozbořil, Michael Delia, Franz Hautzinger, Hans W. Koch, Brandon LaBelle, Alvin Lucier, Al Margolis, Christian Marclay, Morgan O´Hara, Paul Panhuysen, Ben Patterson, Don Ritter, Jon Rose, Keith Rowe, Johannes Rosenberg, Stelarc, Jan Šrámek a další.

Výstava Hermovo ucho prezentuje odlehčeným způsobem, prostřednictvím metafory starořeckého boha Herma, aktuální vizuální a intermediální reprezentace vztahu mezi zvukem a obrazem. Jak je známo z mýtu, Hermés byl posel bohů, ale též zlodějů, dobrodruhů a jiných asociálů. Přestože sestrojil první hudební nástroje – lyru a píšťalu –, nestal se oficiálním bohem múzických umění. Raději je vyměnil se starším bratrem Apollónem za „užitečnější“ předměty a kompetence. Ty mu pak spolu s dalšími vynálezy (abeceda, astronomie, hra v kostky i umění z nich věštit) umožnily neustálé žonglování se symboly a významy, proklouzávaní mezi médii a texty a dekonstrukci možnosti čistého média. V kurátorské koncepci Jozefa Cserese se představuje patnáct klíčových autorů z oblasti sound-artu (Alessandro Bosetti, Filip Cenek – Ivan Palacký, Nicolas Collins, Alvin Curran, Josef Daněk – Blahoslav Rozbořil, Michael Delia, Hauke Hauder, HEyeRMEarS, Svetozár Ilavský, hans w. koch, Zsolt Koroknai – Márta Ladjánszki – Zsolt Sõrés, Brandon LaBelle, Alvin Lucier, Al Margolis, Gordon Monahan, Emma O’bong, Morgan O’Hara, Paul Panhuysen, Ben Patterson, Don Ritter, Jon Rose – Hollis Taylor, Keith Rowe, Stelarc, Peter Strickland a VJ Kolouch), které spojuje zájem o slyšení a naslouchaní zvukům nejrozmanitějšího původu.