Dvojice | Couple

Dvojice | CoupleVáclav Stratil        1.6.2003
| Image 13 of 13 |

Dvojice, fotoperformance, 2002–2003

Brněnské veřejné fotoateliéry navštěvuje Václav Stratil pravidelně. Velký soubor Nedělám nic a menší Čistá mafie mají standardizované rozměry fotografií pro identifikační průkazy a postihují vztahy podoba/charakter v mírných posunech. Docent a Dvojice jsou pořízeny na kinofilm a prezentovány bývají v různých velikostech. Docent je zkoncentrován na podobu úctyhodného muže v letech. Dvojice navazují na Českou krajinu, ale oproti ní si víc pohrávají s autorovou schopností vytvořit svou stylizací pendent ke druhé osobě. Nakládaní s rekvizitami je u všech cyklů o řád civilnější než u cyklů Řeholní pacient a Nic není víc sexy, než Camel se rtěnkou. Důležité je rozpoznání vazby na všední skutečnost a každodenní výrobu fotografií.

Couple, photo performance, 2002–2003

Václav Stratil visits public photo labs in Brno regularly. A large series I Do Nothing as well as Pure Mafia consists of standardized photographic format of identity documents, and comprehends the relation between appearance/character in gentle shifts. Lecturer and Couple are executed on 35mm film and presented in various sizes. Lecturer focuses on appearance of a respectable mature gentleman. Couple follows Czech Landscape, but interplays further with the author's ability to create a pendent to another person via his stylization. The role of props in the cycles has far deeper civic-character than in case of Monastic Patient and Nothing is more Sexy than Camel with Lipstick. The important is the recognition of the link to the everyday reality and routine photography production.