Country není smrt (Dům pánů z Kunštátu)

Country není smrt (Dům pánů z Kunštátu)Václav Stratil        11.2.2007
| Image 1 of 19 |
IMG_7750_resize.jpg

Václav Stratil: Country není smrt.
Dům pánů z Kunštátu, Brno, 28.11.2006-11.2.2007.
Kurátor Jiří Ptáček.

Výstava Václava Stratila „Country není smrt" je koncipována jako výběrová přehlídka autorovy malířské a kreslířské práce. — Jejím cílem není ucelený pohled na Stratilovu tvorbu. Pozornost je upřena k přítomnosti. Pakliže je vymezena obdobím let 2003 - 2006, tak proto, že po tuto dobu Stratilova tvorba vychází z jednoho komplexu impulsů a cílů, bez přerušení se proplétá, obohacuje a vyvíjí. — V roce 2003 Václav Stratil rozšířil rejstřík výtvarných prostředků o barevné pastelky. V kresbách, které spojovaly moderní umění a folklór, objevil novou poezii. V témže roce, jen o něco málo později, se tuto novou obraznost rozhodl přenést i do malířské práce. — Folklór se časem stal zdrojem poezie libovolného mixování, objevování možných vztahů mezi nesourodými prvky a široké škály duševních stavů, v nichž obrazy mohou vznikat, a které mohou u diváků vyvolávat neobvyklé emotivní reakce. Během čtyř let Stratil vytvořil několik set maleb a kreseb. Výrazně ovlivnil směřování českého umění poslední doby. — Motivem, který se do Stratilových obrazů průběžně vrací po celou dobu, je liška. — Václav Stratil těží z napětí mezi autoportrétem a autoinscenací, artefaktem a aktivitou. Přestože maluje, fotografuje nebo píše, spojuje své činnosti s performancí. Proto jeho malba vede k objevení autorovy přítomnosti, jeho sklonu k předvádění se, travestii, divokosti a megalomanii. Liška je tak nejen mýtickou bytostí české a moravské kultury (Janáček, Lada), nebo fakticky poslední nezdomácnělou šelmou námi osídlené krajiny, ale rovněž jedním z mnoha Stratilových alter ego a také obchodní značkou, podle níž ho vždy máme poznat. — Stejně jako u všech Stratilových alter ego a stylizací, jde i zde o hru. Hru, které nás má bavit a přitom být nelítostná vůči pravidlům, podle kterých bychom si ji přáli hrát. Václav Stratil miluje provokaci a porušování pravidel. Změna identity mu dává prostor pro nové variace na zvolené téma. A protože jde o hru, nemusí být k identitě zodpovědný. Může ji nechat zmutovat, zatratit nebo zas přivolat zpět. — Country není smrt upíná naši pozornost nejdříve na lišku jako ústřední motiv. Důležitější ovšem je, jak je liška používána coby základ nemilosrdné hry s kontexty obrazu a umění. „Liščí téma" srozumitelně reprezentuje všechny důležité principy Stratilova přístupu k umění. — Jiří Ptáček (text k výstavě)