Česká krajina | Czech Landscape

Česká krajina | Czech LandscapeVáclav Stratil        1.6.1999
| Image 1 of 6 |

Česká krajina, fotografie, 1998–1999

Velkoformátové barevné fotografie České krajiny se v kompletní podobě představily v Malé galerii pražského Rudolfina. Podobizny Václava Stratila a jemu konvenujících osob (včetně rodiny umělce Jiřího Davida, kurátora Martina Dostála, galeristy Karla Babíčka či Stratilovy přítelkyně - umělkyně Silvy Novotné) nastiňovaly osobní okruh autora a zároveň byly subjektivním výkladem vztahů na české výtvarné scéně.

Czech Landscape, photographs, 1998–1999

Large size color photographs of the Czech Landscape were introduced as a collection in Small gallery of Rudolfinum, Prague. Portraits of Vaclav Stratil and people conforming to him (including the family of an artist Jirí David, Martin Dostál, a curator, a gallerist Karel Babícek, or Stratil's girlfriend - Silva Novotná, an artist herself) outlined personal friendships of the artists as well as became a subjective interpretation of the Czech fine art scene.