Boštík

BoštíkVáclav Stratil        1.6.1997
| Image 1 of 11 |
stratil_bostik_01.jpg

Boštík, 1997

Projekt Společná výstava pro Novou síň v Praze Václav Stratil založil na fotografických zvětšeninách reprodukcí abstraktních maleb Václava Boštíka. Nivelizace Boštíkovy duchovně založené tvorby a "společné" autorství výstavy přispělo k dobovým diskuzím o tom, co je poselstvím malby a kdy se vytváří. Boštíkovy malby se v černobílé verzi staly také polemikou s Stratilovou uměleckou historií.

Boštík, 1997

Václav Stratil based the project for Nová sín in Prague called Spolecná výstava (co-operative exhibition) on photographic blow-ups of Václav Boštík's abstract paintings prints. The equalization of spiritually based work of Boštík and "co-operative" exhibition authorship contributed to the period discourse on the message of art and when art comes into existence. The paintings by Boštík in their black and white versions became also the polemic over Stratil's own artistic history.