Bez názvu, Stalker

Bez názvu, StalkerFilip Cenek        10.3.2001

Bez názvu, Stalker. 16mm film (čb), 2 min., smyčka, 1999, přepracováno 2001

HDV přepis: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/no-title-part-1-of-3

Podobně jako v předchozím Cvičení bez názvu (Boudník) nechává zde Cenek kameru jakoby volně pozorovat. Narozdíl od předchozího filmu zde není kladen důraz na samotný povrch filmu, ale spíše na akt pozorování. Zdánlivě nemotivované pohyby kamery přesouvají naší pozornost mezi popředím a pozadím a skrze viděné spíše vypovídají o subjektu pozorovatele. Můžeme sledovat stébla povlávající ve větru, pobíhajícího psa, nebo pohyby v rozlehlých polích. Jakkoli mohou být tyto obrazy působivé, spíše než k nim samotným nás Cenek vede k pocitu ukrytého pozorovatele. — Martin Blažíček