Ateliér Бања Лука (tranzitdisplay)

Ateliér Бања Лука (tranzitdisplay)Filip Cenek        23.2.2012
| Image 1 of 57 |

tranzitdisplay vás zve na dvě vernisáže: Mobilní archiv a Ateliér Бања Лука ve čtvrtek 23/2 od 18:00
Doprovodný text: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/files/ABL@td-text.pdf
Pozvánka: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/files/atelier_banja_luka.jpg

Ateliér Бања Лука (čti Ateliér Banja Luka) vznikl jako spontánní seskupení širšího okruhu osob z Fakulty výtvarných umění v Brně a externích účastníků. Jako pracovní tým umělců a teoretiků si za svůj hlavní cíl předsevzal prozkoumat možné modely kolektivní tvorby. Jelikož iniciačním momentem vzniku ateliéru byla výzva dvou mladých bosenských umělců uspořádat „výstavu“ v Banja Luce, největším městě Republiky srbské, stal se horizontem aktivit zamýšlený pracovní pobyt v Bosně, během kterého by byla prověřena funkčnost navrhovaných modelů. Konkrétní realizace společně připravených scénářů odkryla složitou strukturu domněle demokratických principů produkce a vnesla do dynamiky skupiny nové prvky, jako např. potlačení individuální identity a její nečekané vynořování, disciplína a porušování pravidel, očekávání, jejich naplnění a nenaplnění, ideál zrušení hierarchie kontrastující se vyvstáváním nových sociálních struktur apod. V pražském tranzitdisplayi Ateliér Бања Лука usiluje o prostorovou syntézu této zkušenosti zahrnující jak specifickou postprodukci společně vytvořeného materiálu, tak dekódování jeho vztahu k „neviditelným“ aspektům fungování ateliéru – ke křížení skupinových a individuálních faktorů v procesu tvorby, ale rovněž k okolostojícím (ale nikoli „nezúčastněným“) zkušenostem, emocím a vzpomínkám. K jejich analýze a uspořádání byl zvolen a na potřeby galerijní prezentace adaptován terapeutický model tzv. systémové konstelace, jehož „surovinou obsahu“ se staly všechny zmíněné aspekty kolektivních aktivit ateliéru. S ohledem na ateliérovou metodu průběžných seminářů a akcí byla pro galerijní instalaci zvolena forma postupného kladení vrstev, které se v galerijním prostoru zhmotňují před výstavou i v jejím průběhu.

Jiří Ptáček, Jesper Alvaer, Isabela Grosseová, Lenka Vítková, Vojtěch Franče, Mladen Bundalo, Dajan Spiric, Anna Balážová, Filip Cenek, Vilém Novák, Jan Zálešák, Zuzana Přikrylová, Roman Přikryl, Petra Hermanová, Filip Smetana, Markéta Lisá, Ondřej Merta, Johana Merta ad.