Anotace Ateliéru intermédia (dříve Ateliér kresby)

Anotace Ateliéru intermédia (dříve Ateliér kresby)Václav Stratil        20.9.2003

Svým studentům bych rád nabízel své představy o pozicích a kontextech světové i domácí umělecké scény, ale i hlubší vhled do povahy místa, ve kterém působí, totiž do mentality střední Evropy. Vedle vnějších globálních informací bych se především rád soustředil na každého studenta, aby nalezl v tom moři faktů, se kterými pracuje, svůj kód, svůj poetický princip, svoji volbu a vlastní identitu. S tím pak své sebevědomí a důstojnost.
Těším se, že dříve nebo později řada studentů najde v sobě mistra svého oboru, člověka, který má svou práci rád. Těším se, že řada z našich posluchačů vynikne ve světě umění a zároveň bude dobrými lidmi. Základním tématem mé práce je komunikace s daným médiem, tedy s kresbou. Tedy s konkrétní kresbou a také s kresbou v širším slova smyslu, neboť každá myšlenka je zároveň linií, každý myšlenkový kontext je grafickou strukturou. Vycházím z pocitu, že umění je samozřejmě od slova umět, ale také od slova myslet. Tedy umět myslet. A umět kreslit. Jestliže člověk pracuje na konkrétním konceptu kresby, nutně aplikuje, komunikuje intermediálně a kreativně.

Doc. prom. ped. Václav Stratil
V Brně dne 20. září 2003

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/lisky.gif