Animace, noviny (Galerie mladých)

Animace, noviny (Galerie mladých)Filip Cenek        10.10.2007
| Image 1 of 18 |

Filip Cenek, Jiří Havlíček: Animace, noviny. Galerie mladých, Brněnské kulturní centrum, Radnická 4.
Vernisáž ve středu 3.10.2007 v 18 hodin. Bez úvodního slova. Kurátorka Marika Kupková.

I. bez názvu (obraz, který sám sebe odráží), 2006-7, 1:45 min., pásmo animací
II. bez názvu (znělka), 2007, 1:06 min., video-animace
III. bez názvu (noviny), 2005-7, kresby a tisk na papíře

Emailová pozvánka: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/animace-noviny.gif.
Část animací viz http://intermedia.ffa.vutbr.cz/bez-nazvu-znelka a http://intermedia.ffa.vutbr.cz/pasmo.

Pracujeme s neřestí nebo s uměleckou či přírodní vadou a práce musí spočívat v přehánění, aby se tomu lidé smáli. Výsledek je nevyhnutelně monstrum, cosi, co kdyby bylo zvažováno samo o sobě, nemohlo by obsahovat žádnou pravdu, a tedy ani krásu. Abychom pochopili jeho pravdivost a krásu, musíme je posuzovat ve vztahu k jeho vzoru. Takto opouštíme pole čiré fantazie. Abychom se té neřesti či té vadě smáli anebo se jim vysmáli, musíme žertovat i s uměleckým nástrojem, uvědomovat si svou hru, která může být krutá, která nemusí mít pokaždé zlomyslný záměr, a může mít i záměr vážný (...) — Luigi Pirandello, Humor