66 prací – katalog (Dům umění v Českých Budějovicích)

66 prací – katalog (Dům umění v Českých Budějovicích)Václav Stratil        10.12.2012

Václav Stratil: 66 prací | 66 Works. Katalogový sešit k výstavě Václav Stratil: 66 prací, Dům umění, České Budějovice.
Černobílý, 22 stran. Text Jiří Ptáček. Fotografie Jan Mahr. Grafická úprava Fiume Std. Náklad 500 výtisků.
K dostání v Ateliéru intermédií FaVU VUT v Brně (50 Kč).