20° – 30° (UC Univerzity Palackého)

20° – 30° (UC Univerzity Palackého)Jan Šrámek        9.12.2010
| Image 1 of 3 |

9–12/12 2010, Umělecké centrum Univerzity Palackého, Univerzitní 3, Olomouc (v rámci festivalu PAF 2010)

Jan Šrámek aka VJ Kolouch se dlouhodobě zabývá vektorovou grafikou a tyto postupy aplikuje i ve flashových animacích. Jeho práce uchvacují až „dříčským“ skládáním, vrstvením a následným rozkladem objektů (budov, zvířat, lidí a zejména hmyzu). V některých svých dílech se otevřeně hlásí k tradici výstavby a koncepci motivů, jež je typická pro dílo Zdeňka Millera.

Jednotlivé obrázky: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/20-30-jan-sramek