Videogram 46: Tomáš Svoboda (Moravská galerie v Brně)

Videogram 46: Tomáš Svoboda (Moravská galerie v Brně)         22.4.2015

22. dubna 2015 v 19:00, Moravská galerie v Brně, Kafe Praha, Husova 18, vstup zdarma

Tomáš_ Svoboda: Film přijel vlakem, Den nezávislosti, jedna vteřina života, Avatar, další klapka,
filmů se už nebojím, 25 slov za vteřinu, Psycho, síla kontextu, jako z filmu
(autorská projekce, přednáška)

Prezentace videí, instalací a performancí Tomáše Svobody pracujících s filmem jako určujícím médiem posledních sta let.

Autorskou tvorbu Tomáše Svobody charakterizuje konceptuální zacházení se zvoleným médiem. Ať už pracuje s malbou, fotografií, filmem, performancí či jiným způsobem umělecké akce, zaujímá strukturalistické hledisko, v němž se médium jeví jako určitý znakový systém. Svoboda tyto symbolické struktury a mechanismy dekonstruuje skrze základní diváckou „zkušenost“. Ritualizované mechanismy vyprávění oklešťuje až na obecné principy, které formují vztah mezi recipientem a daným médiem. Důležitou roli v tom hraje pozměněné prostředí, v němž jsme zvyklí médium vnímat, nebo ve kterém je realizováno. V souvislosti s filmem pracuje se simulací kinosálu či filmových scén a s redukcí filmového jazyka nebo i konkrétního příběhu, což potom nazývá „imagine film“. (Sylva Poláková)

http://www.tomassvoboda.eu | přehled večerů Videogram: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/videogram

Večery se konají ve spolupráci Kabinetu audio-video FaVU s Moravskou galerií v Brně a kolektivem Fiume.
Následující večer: 29/4 2015 Veronika Bromová