Velká žádost

Velká žádostVojtěch Maša        7.6.2010
| Image 1 of 3 |

Velká žádost, akryl na plátně, 400 x 270 cm, 2010

Žádal jsem o povolení pracovat na tomto obraze (tj. na obraze Velká žádost – jedná se o formu rekurze) po celou dobu mého studia, tj. 5-ti let v aule Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, jediném, dostatečně velkém prostoru k malování obrazu takového rozměru. Aula se v současnosti využívá jako galerie, kde bývají výstavy, proto může být celý koncept brán jako intervence do struktur školy. Kurátoři tvořící výstavy v Galerii Aula by tak museli pracovat s mým obrazem a nějakým způsobem ho začlenit do výstav. — Obraz bych přemalovával a periodicky obhajoval změny na něm při klauzurních zkouškách, přitom bych pracoval i na jiných projektech. Klauzurní komise ve složení Tomáš Ruller, Václav Stratil, Jiří Ptáček, Jesper Alvaer, David Možný, Barbora Šedivá a Stanislav Filip žádost schválila a podepsala. — Po hodinovém rozhovoru se mnou se děkan Michal Gabriel rozhodl žádost podepsat, ale neschválit. Obraz jsem sroloval a uložil do archivu Ireny Armutidisové – osoby zodpovědné za Galerii Aula.

Video dokumentaci (rozhovor s děkanem, obhajobu klauzurní práce atd.) viz http://www.vojtechmasa.com/painting/painting/