Two hearted

Two heartedAdéla Sobotková        7.6.2010

Two hearted, animace, HDV, 3:25 min., 2010
Klauzurní práce, letní semestr 2009/2010

Instalace: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/two-hearted-instalace-adela-sobotkova