Třpytka | Shiner – installation shot (Futura)

Třpytka | Shiner – installation shot (Futura)Filip Cenek        3.12.2010

Filip Cenek & Tereza Sochorová: Třpytka. Měsíc všude | Shiner. 2-kanálová diaprojekce, asynchronní nekonečná smyčka, 2010
[ 1: OBRAZ (SEN ČILI POSMRTNÉ DÍLO O MĚSÍČNÍ ASTRONOMII), 62 diapozitivů, 3:40 min., smyčka ] + [ 2: TEXT (CESTA MLHOU), 2 min., smyčka ]

Poznámky: http://intermedia.ffa.vutbr.cz/trpytka_island.rtf

Poděkování: Sverrir Örn Sigurjónsson, Markéta Lisá, Jan Horák, Josef Dabernig, Jan Zálešák, Fakulta chemická VUT v Brně, Kinotechnika Praha
Realizováno díky finanční podpoře iniciativy Tranzit a quartier21 (Vídeň).

 Subtitle succession to slides   http://intermedia.ffa.vutbr.cz/subtext_shiner_re-edit.txt

[ Foto – Futura ] + [ Before the Sea (2008) ]  [ Jednoho jasného dne (2010) ]  [ Přibližuji, zvětšuji (2009) ]

Somnium seu opus posthumum de astronomia lunari.