Tetradekagon (Fait Gallery)

Tetradekagon (Fait Gallery)Adéla Sobotková        7.2.2013

Fait Gallery, Božetěchova 1, Brno. 8. února 2013 — 27. března 2013. Kurátorka Denisa Kujelová

Jan Brož, Katarína Hládeková, Vendula Knopová, Martin Kocourek, Ondřej Kotrč, Petr Krátký, Kamila Maliňáková, Pavla Naďová, Martin Nytra, Johana Pošová, Adéla Sobotková, Teri Varhol (Tereza Vogelová), Michaela Vrbková a Diana Winklerová.

Další, v pořadí již třetí „Výběr“ ze sbírky Fait Gallery, se tentokráte věnuje veskrze nejaktuálnější tvorbě nejmladší, na uměleckou scénu teprve nastupující generace umělců. Výstava představuje jak některé klíčové práce mladých autorů, tak i díla naznačující jejich budoucí směřování. Chronologicky tím přímo navazuje na předešlé dvě výstavy, které byly zaměřeny na československou modernu a umění 2. poloviny 20. století.