Jan Šuškleb: Světlo jako materiál (modulární výuka)

Jan Šuškleb: Světlo jako materiál (modulární výuka)Filip Cenek        13.12.2010

Modulární výuka Kabinetu video FaVU, pondělí 13. prosince 2010, 10:15–16:00 hod., DIFA JAMU:

Přednáška a workshop Jana Šuškleba: Scénické světlo. Světlo jako materiál.

Pro studenty předmětu Modulární výuka účast povinná! Sraz na Mozartově 1 (JAMU), místnost č. 17.

Modul je zacílený pro studenty uměleckých oborů, které jen částečně souvisí se scénickým svícením, lighting designem a jeho aplikovanými formami, a kde si povaha studia takových oborů žádá bližšího seznámení se s postupy světelného výtvarnictví a světelných technologií. — Modul je kombinací přednášky, diskuze, praktických ukázek a cvičení. — Obsahem teoretické části modulu je seznámení studentů s aplikacemi světelného designu a seznámení studentů s postupy užitými při formování divadelní scény, případně scény obecně, světlem a typizace základních divadelních reflektorů s přesahem do filmové praxe. — V rámci modulu je na světlo nahlíženo jako na materiál s přesně definovanými atributy manipulace, které si studenti v praktické části vyzkouší zvládnout, porozumět vzájemným vztahům mezi nimi a formou observace poznají jejich subjektivní působení a výsledný efekt. (J. Š.)

Doporučená literatura:
Keller, Max. Light Fantastic. New York: Prestel, 2006.
Černý, Jiří. Základy architektonického a scénického svícení 1, 2 díl, 2002.
Čáp, Vladislav. Světlo ve výtvarných disciplínách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984.
McCandless, Stanley. A Method of Lighting the Stage. New York: Theatre Arts Books, 1958.
Shelley, Steven Louis. A Practical Guide to Stage Lighting. Oxford: Focal Press, 1999.
Šuškleb, Jan. Aplikovaný lighting design. Brno: JAMU, 2008. Bakalářská práce.
Kočí, Šimon. Světelně-technická dokumentace scénických osvětlení. Brno: JAMU, 2008. Bakalářská práce.