Stocznia – záznam (736 km)

Stocznia – záznam (736 km)Markéta Cilečková        28.8.2010

Markéta Cilečková & Dušan Urbanec: Stoznia. A/V performance, 20 min., 2010 (záznam 4 min.)

http://intermedia.ffa.vutbr.cz/736-km-marketa-cileckova