Still life

Still life         20.1.2011
| Image 1 of 4 |

Marie Hájková, klauzurní práce.

1–2: 2x A2, kresby na papíře
3: A3, kresba na papíře
4: 100 x 100 cm, kresba na plátně